3 Ιουνίου, 2021

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με...

Ανακοίνωση-Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου σχολικού έτους 2021-2022 του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης ως Πρότυπου Σχολείου

Ανακοίνωση-Ενημέρωση Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου εφόσον το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α΄ τάξη του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης, το οποίο έχει οριστεί ως Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) για την Αρκαδία, κατόπιν διαδικασίας...