Λίγα Λόγια

Η Ιστορία του Σχολείου μας.

Το υπέροχο αυτό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου της Νεστάνης αποτελεί υπόδειγμα αρχιτεκτονικής, καθώς και είναι μια από τις παραδοσιακέ κατασκευές της δεκαετίας του 20. Ακολουθώντας το υπόδειγμα των σχολείων του Συγγρού της περιοχής της Αρκαδίας. Λιθόκτιστο στην καλύτερη τοποθεσία του χωριού, με τεράστιο αύλειο χώρο. Στο ίδιο κείμενο μαθαίνουμε πως το Δημοτικό Σχολείο είχε 124 μαθητές.

                      Η κατασκευή του άρχισε το 1911, αλλά άργησε να ολοκληρωθεί. Έτσι ως έτος ανεγέρσεως είναι το 1926.

                      Σύμφωνα με τον μηχανικό της εποχής, το κτίριο είχε Αποθήκη, Μαγειρείον, Γυμναστήριον και σχολικό Κήπο.